Stomatologická praxe

MUDr. Rudolf Jakl

rozcestník

  

Aktuální informace

  • Září 23, 2013

    Otevření našeho webu.    

Implantologie

Nahradit ztracený či vážně poškozený zub je možné i pomocí implantátu. Implantát je většinou šroub ze speciálně upraveného titanu, který se „upevní“ do čelistní kosti a po tzv. vhojovací době je možné jej použít jako zubní kořen a do něj pak upevnit vlastní náhradu zubu. Může se to zdát jako jednoduché, ale málokdy to skutečně tak jednoduché je.Toto ošetření vyžaduje ze strany pacienta mnoho trpělivosti a zároveň je finančně velmi náročné, zdravotní pojištění toto ošetření nehradí. Na našem pracovišti Vám můžeme nabídnout systém Impladent (fa. Lasak, s.r.o.-ČR) a Replace (fa NobelBiocare-SWE).

Při správné indikaci a správném zavedení fungují zubní implantáty jako skutečné zubní kořeny, kdy dojde ke spojení jejich povrchu s kostí čelisti (osseointegrace). Aby implantáty fungovaly dlouhodobě a spolehlivě, je potřeba věnovat jim náležitou péči a pravidelné kontroly. Pak mohou zubní implantáty spolehlivě fungovat jako základ pro vlastní náhradu zubu – ať už jednotlivého nebo i celých skupin.